ตารางสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9)

วัน | เวลา

08.15-08.30

08.30-09.30

09.30-10.30

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

วันจันทร์

Home room

ครูประจำชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
(พฐ.)

พักกลางวัน

English

วันอังคาร

Home room

ครูประจำชั้น

Science

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

Language

ประวัติศาสตร์

วันพุธ

Home room

ครูประจำชั้น

Maths.

คณิตศาสตร์
(พฐ.)

สังคมศึกษา

พักกลางวัน

การงานฯ

วันพฤหัสบดี

Home room

ครูประจำชั้น

English

Language

ภาษาไทย

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์

Science

วันศุกร์

Home room

ครูประจำชั้น

Social S.

Math s.

Health Ed.

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์
(พต.)