Grade.7

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Grade.7

∇โปรดเลือกวิชา∇


   วิชาภาษาไทย  


 Online  10.30 - 11.30 น.   วิชาคณิตศาสตร์


Online 09.00 - 10.00 น.  วิชาวิทยาศาสตร์


 วิชาสังคมศึกษา


 เรียน  13.00 - 14.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ


  Health


  Mathematics


เรียน 14.30 - 15.30 น.  Science


 Social Studies


  Lang


(**ระบบจะเปิดตามตารางวิชา และเวลาเท่านั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)